Folosim cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru a îmbunătăți experiența ta de navigare pe website-ul nostru, pentru afișa conținut și reclame personalizate, pentru a analiza traficul de pe website-ul nostru și pentru a înțelege de unde vin vizitatorii noștri. Navigând pe website-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, cât și a altor metode de urmărire folosite.

sms button light

119

Centrul de Plasament pentru Recuperarea și Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever ”Pelican” Tulcea

Adresa: Strada Spitalului, Nr. 30, Loc. Tulcea, Jud. Tulcea

Contact: e-mail – Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   , tel. 0757999930 / 0757999931

Scopul serviciului social Centrul de Plasament pentru Recuperarea şi Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever „Pelican” Tulcea este de a creşte calitatea vieţii beneficiarilor, de a preveni şi combate riscul excluziunii sociale, şi de a promova incluziunea socială a acestora prin acordarea de servicii sociale de tip rezidenţial, pe o perioadă determinată, copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi psihomotorii grave, accentuate şi medii, cu vârsta cuprinsă între 1 lună - 18 ani şi domiciliul pe raza judeţului Tulcea. Întreaga noastră activitate are ca obiectiv obţinerea celui mai înalt grad posibil de autonomie  al copiilor prin valorificarea la maxim a potenţialului individual în scopul integrării/reintegrării în familie şi comunitate a acestora.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Plasament pentru Recuperarea şi Reabilitarea Copilului cu Handicap Sever „Pelican” Tulcea pot fi: copii cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 1 lună – 18 ani, respectiv 26 ani dacă îşi continuă studiile, aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au fost găsiţi sau părăsiţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Tulcea.

Condiţiile de acces/admitere în centru, cu respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Copii sunt admişi în baza:

 • Hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului;
 • Sentinţei Civile a Tribunalului Tulcea, care instituie măsura plasamentului copilului, urmare a cererii formulate de D.G.A.S.P.C. Tulcea;
 • Dispoziţiei de Plasament în Regim de Urgenţă emisă de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Tulcea.
 • Fiecare copil este admis în cadrul centrului în urma evaluării complexe a nevoilor sale specifice, având certificat de încadrare într-un grad de handicap şi planul de servicii personalizat; adeverinţă întocmită de S.E.C. / documente medicale care să ateste afecţiunile pe care copilul le are şi care va permite ulterior încadrarea în grad de handicap, în cel mai scurt timp /  .
 • În cadrul centrului fiecare copil este protejat în baza unui plan individualizat de protecţie, care este dezvoltat în programe de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte: sănătate şi îngrijire, abilitare-reabilitare, educaţie formală şi nonformală+program educaţional, recreere şi socializare, deprinderi de viaţă independentă şi menţinerea legăturii cu familia. Trimestrial se întocmesc: fişă de evaluare socială, fişă de evaluare medicală, fişă de evaluare psihologică, fişă de evaluare educaţională, fişă de evaluare kinetoterapie.
 • În urma evaluării complexe, fiecărui copil i se întocmeşte un dosar care cuprinde următoarele acte:
 • Documente de identitate pentru copil (certificat de naştere, buletin de identitate – dacă este cazul) şi paşaport (dacă este cazul) toate în original;
 • documente de stare civilă pentru părinţi – copie după buletin sau carte de identitate, copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul), copie după hotărârea de divorţ (dacă este cazul), copie după certificatul de deces (dacă este cazul);
 • acte care să ateste starea de sănătate a copilului (copie) – fişă medicală în original;
 • certificatul de încadrare într-un grad de handicap ;
 • ancheta socială;
 • hotărâre, sentinţa civilă a tribunalului sau dispoziţie de plasament stabilită în urma evaluării complexe a nevoilor fiecărui copil;
 • adeverinţă şcolară şi caracterizare pedagogică (dacă este cazul);
 • certificat de expertiză şi orientare şcolară;
 • planul de intervenţie personalizată (p.i.p.).;
 • Contractul cu familia, care se încheie (pentru furnizarea serviciilor cuprinse în P.I.P.) între D.G.A.S.P.C. şi părinţii copilului, dacă nu există prevederi contrarii de ordin legislativ, sau când aceştia lipsesc cu reprezentantul legal al copilului.
 • La admiterea copilului în cadrul centrului, şeful de centru organizează o întâlnire cu managerul de caz, psihologul şi cu persoana de referinţă pe care o desemnează pentru fiecare copil din rândul instructorilor de educaţie/educatorilor şi se analizează succint (întocmindu-se un proces verbal) situaţia copilului. Se propune apoi, pentru o durată de minimum două săptămâni, un program special de acomodare cu ceilalţi copii şi cu personalul din cadrul centrului şi acest aspect se consemnează în dosarul copilului.

Serviciile oferite de acesta sunt:

 • Serviciile sociale furnizate de C.P.R.R.C.H.S.”Pelican”, sunt în conformitate cu standardele generale de calitate,  cât şi cu standardele minime de calitate, conform legislaţiei în vigoare.

  Centrul oferă:

  • găzduire pe o perioadă determinată ( prevăzută în măsura de protecţie);
  • hrană (inclusiv preparare hrană caldă), cazarmament, echipament şi condiţii igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu;
  • curăţenie, menaj, transport;
  • supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire personală si supraveghere permanentă (paza şi securitatea beneficiarilor), intimitate, confidenţialitate;
  • suport emoţional şi după caz, consiliere psiho-socială;
  • activităţi de abilitare/reabilitare (psihoterapie, logopedie, kinetoterapie, masaj);
  • educaţie (nonformală, informală şi formală);
  • terapie ocupaţională;
  • consiliere şi informare, orientare vocaţională;
  • socializare, petrecere a timpului liber şi activităţi culturale;
  • asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;
  • dezvoltarea de abilităţi de viaţă independentă;
  • menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante pentru copii;
  • reintegrare familială şi comunitară (inserţie/reinserţie socială);
  • deschiderea procedurii de adopţie.

InfoCons 2 jpg

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech