Folosim cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru a îmbunătăți experiența ta de navigare pe website-ul nostru, pentru afișa conținut și reclame personalizate, pentru a analiza traficul de pe website-ul nostru și pentru a înțelege de unde vin vizitatorii noștri. Navigând pe website-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, cât și a altor metode de urmărire folosite.

sms button light

119

Invitatie de participare cu oferte pentru servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor medicale

INVITATIE

,, Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor medicale” CPV: 90524400-0 (Rev.2)

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului cu sediul in Tulcea, Str. Gavrilov Corneliu,  nr.150, Cod fiscal: 9574414; telefon: 0240/517455, fax: 0240/516466, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., intentioneaza sa achizitioneze in conformitate cu prevederile legale in vigoare, „Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor medicale” CPV: 90524400-0 (Rev.2) prin achizitie directa.

 

  1. Obiectul contractului: asigurarea de Servicii de colectare, de transport si de eliminare a deseurilor medicale la centrele din Anexa Iin perioada 01.01.2020 pana la 31.12.2020, cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pana la 30.04.2021, in limita creditelor bugetare alocate cu aceasta destinatie si in limita necesitatilor autoritatii contractante. 
  2. Ofertele se vor depune la : sediul DGASPC Tulcea pana cel tarziu 17.12.2019 ora 15,00si vor fi incarcate si in SEAP Catalogul de produse/servicii/lucrari -  Cumparari directe. Ofertantii interesati vor intocmi ofertele in concordanta cu solicitarile caietului de sarcini pus la dispozitia ofertantilor de autoritatea contractanta. Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP la data depunerii ofertelor.

3.Criteriul de atribuire “pretul cel mai scazut”raportat la pretul total estimat al contractului.

4.Modalitati de finantare: buget de venituri si cheltuieli al D.G.A.S.P.C. Tulcea ;

5.Oferta financiara se va intocmi pentru cantitatea estimata pe 12 luni. fertantii vor depune oferta financiara, formata din:

- servicii de colectare si eliminare deseuri medicale, exprimat in lei/kg fara T.V.A.,

- transportul deseurilor medicale, exprimat in lei/km fara TVA;

- pret recipienti lei/buc fara TVA;

6.Documente ce vor fi prezentate doar de ofertantul declarat castigator:

-  Autorizatie integrata de mediu, emisa de Agentia pentru Protectia Mediului.

- Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016;

- Declaraţie privind neîncadrarea în art. 59 si 60 din Legea 98/2016

- Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului, respectiv obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.

 

Documente financiare

InfoCons 2 jpg

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech