Folosim cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru a îmbunătăți experiența ta de navigare pe website-ul nostru, pentru afișa conținut și reclame personalizate, pentru a analiza traficul de pe website-ul nostru și pentru a înțelege de unde vin vizitatorii noștri. Navigând pe website-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, cât și a altor metode de urmărire folosite.

sms button light

119

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A COPILULUI

Telefon/WhatsApp: 0757999908  Email: sAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  ;          Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program cu publicul: LUNI – JOI între orele 8 -1630                                    VINERI  între orele 8 – 14

NOTĂ INFORMATIVĂ

       Având în vedere prevederile Art.19 alin (1) lit.G şi lit. H din HGnr. 502/ 2017, privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru Protecţia Copilului, vă rugăm să vă prezentaţi la SEC Copil în vederea reevaluării certificatului de încadrare în grad de handicap a copilului cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap cu programare la nr. de telefon 0757 999 908.

        La depunerea dosarului pentru eliberarea certificatului de încadrare în grad de handicap, trebuie să vă prezentaţi la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului împreună cu copilul şi dosarul complet.

    Pentru copiii nedeplasabili, evaluarea complexă se va face la domiciliul copilului după depunerea dosarului complet de către reprezentantul legal al copilului. Aveţi obligaţia să anunţaţi orice modificare privind adresa de domiciliu.

 INFORMAȚII UTILE

Misiunea Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi (SECC) constă în asigurarea unui nivel calitativ ridicat al activității de evaluare/reevaluare pentru copiii cu dizabilități cu domiciliul legal în județul Tulcea, copii pentru care se solicită încadrarea în grad de handicap sau un plan de abilitare/reabilitare.

Obiective de bază: identificarea, evaluarea complexă socio-psiho-medicală a copiilor/tinerilor cu dizabilități în vederea:

 • încadrarii copilului într-o categorie de persoane cu handicap;
 • dupa caz, stabilirea unei măsuri de protecţie;

Servicii oferite

 • identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învaţare şi adaptare socio-şcolară, care necesită încadrare într-un grad de handicap, în urma solicitărilor directe, a referirilor din partea specialiştilor care vin în contact cu copiii cu dizabilităţi şi a sesizărilor din oficiu;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrarea copilului într-un grad de handicap;
 • realizeaza evaluarea complexa a copilului(medicala, psihologică, educațională, socială);
 • în situaţii excepţionale, efectuează evaluarea complexă a copilului sau componente ale acesteia la domiciliul copilului;
 • întocmeste raportul de evaluare complexa si planul de abilitare si reabilitare a copilului cu dizabilităţi;
 • urmăreşte realizarea planului de abilitare si reabilitare a copilului cu dizabilităţi aprobat de comisie în colaborare cu responsabilul de caz desemnat de primăria de domiciliu;
 • întocmenste în conditiile legii planul individualizat de protecţie pentru copilul cu dizabilităţi;
 • propune Comisiei de Protecţie a Copilului:
  • încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap;
  • dupa caz, stabilirea unei măsuri de protecţie;
 • efectuează reevaluarea anuală a copiilor care necesită încadrarea într-o categorie de persoane cu handicap ( la cererea părinţilor sau reprezentantului legal);
 • desfăşoară activităţi de asistenţă, sprijin şi consiliere pentru părinţii copilului cu handicap în vederea recuperării, şcolarizării şi integrării sociale a acestora;
 • efectuează periodic vizite la domiciliul copilului cu handicap în scopul urmăririi modului de aplicare a planului de abilitare si reabilitare şi a evaluării la domiciliu a copiilor nedeplasabili;
 • efectuează evaluarea copiilor cu dizabilităţi /handicap în scopul acordării orientării acestora către Serviciul de evaluare şi orientare din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţa Educatională Tulcea;
 • realizează evaluarea copiilor, discuţii cu părinţii în vederea elaborării planului de abilitare şi reabilitare;
 • se ocupă de consilierea familiei şi a copilului pentru o mai bună inserţie socială;
 • se ocupă de asistenţa socială si consilierea pe probleme sociale ale acestora;
 • întocmeşte dosarul de evaluare şi management al copilului cu dizabilităţi;
 • întocmeşte protocoale de colaborare cu instituţii abilitate şi autorităţi locale pentru respectarea interesului copilului cu dizabilităţi;
 • oferă consiliere sprijin şi informare pentru părinţi şi copii cu dizabilităti;

DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE OBŢINERE A CERTIFICATULUI  DE  ÎNCADRARE  ÎNTR-UN  GRAD DE HANDICAP

 • CERERE Solicitant
  Cererea se completează la sediul SECCopil/DGASPC Tulcea, str Spitalului nr 28, de către reprezentantul legal al copilului

         ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI  conform Ordinului nr. 1306/1883/2016

 • CERTIFICAT MEDICAL TIP A5– în original, eliberat de orice unitate medicală din tara,abilitată de DSP să elibereze acest certificat.În acest certificat medical tip A5se trece diagnosticul complet-boala principală,bolile asociate şi alte boli,inclusiv codul de boală,prevazut de Clasificarea Internatională a Maladiilor,respectiv CIM -10.Termenul de valabilitate al certifictului medical tip A5 este stabilit de medicul care il emite,însa nu poate fi mai mic de 3 luni şi nici mai mare de 4 ani;
 •  FIŞA MEDICALĂ SINTETICĂ ÎN ORIGINAL(Anexa 7), (formular nou conform noii legislaţii) – ÎN ORIGINAL, completată de Medicul de Familie;
 •  CERTIFICAT DE NAŞTERE/CI pentru copilul în cauză –fotocopie
 • CARTE DE IDENTITATE PĂRINŢI –fotocopii;
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE-fotocopie;
 • CERTIFICAT DE EXPERTIZĂ ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ (xerocopie) unde este cazul
 • ALTE ACTE-fotocopii –certificat deces, Sentinţă de divorţ (unde este cazul), Sentinţă Civilă pentru delegare temporară reprezentare minor (pentru părinţii plecaţi la muncă în străinătate), Hotărâre de plasament minor familie extinsă/ AMP daca este cazul

InfoCons 2 jpg

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech